Forsiden  • Hva er nytt  • Litt om meg  • Om jtk.no
Forsiden -> Copyright Onsdag 28.Juli 2021 Uke:30
Alt materiale - tekst, bilder, grafikk, lyd, linksamlinger, design, struktur - som ligger på JTK.no
er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk.

Det betyr for eksempel at du ikke uten skriftlig tillatelse
kan overføre materiale til ditt eget nettside/sted.
Du kan heller ikke ta kopier og spre bilder og annet som du finner på JTK.no.

JTK.no gjør sitt ytterste for at informasjonen skal være korrekt,
men påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil eller utelatelser.

For mer informasjon ta kontakt: webmaster@jtk.no

Copyright 1997-2020